มิกเซอร์ MIXER

YAMAHA

 • YAMAHA MG06
  6,200.00 ฿
 • YAMAHA MG06X
  7,500.00 ฿
 • YAMAHA MG10
  9,000.00 ฿
 • YAMAHA MG10XU
  13,000.00 ฿

SOUNDCRAFT

 • SOUNDCRAFT Mini Stagebox 32i and 16i
  101,200.00 ฿
 • SOUNDCRAFT Mini Stagebox 32R/16R
  67,300.00 ฿
 • SOUNDCRAFT Si Expression 1
  153,000.00 ฿
 • SOUNDCRAFT Vi3000: 72 C5
  2,453,300.00 ฿

SOUNDVISION

 • SOUNDVISION SA-60BT
  7,900.00 ฿
 • SOUNDVISION SA-150BT
  12,900.00 ฿
 • SOUNDVISION SA-300BT
  15,900.00 ฿

JBL

 • JBL CSM-32
  40,200.00 ฿
 • JBL CSM-21
  33,500.00 ฿
 • JBL CSMA2120
  52,800.00 ฿
 • JBL CSMA280
  39,000.00 ฿

Australian Monitor

 • AUSTRALIAN MONITOR MX883
  52,000.00 ฿
 • Australian Monitor MX82
  30,000.00 ฿
 • AUSTRALIAN MONITOR MX61
  16,300.00 ฿
 • AUSTRALIAN MONITOR MX81
  23,000.00 ฿

QUEST

 • QUEST QTM60
  10,900.00 ฿
 • QUEST QTM602
  22,400.00 ฿

QSC

 • QSC TOUCHMIX-16
  67,000.00 ฿
 • QSC TOUCHMIX-8
  47,000.00 ฿
 • QSC TOUCHMIX-30 PRO
  97,000.00 ฿
 • QSC MP-M40
  41,000.00 ฿
Visitors: 61,062